Zajęcia teoretyczne i praktyczne są prowadzone i nadzorowane przez inżynierów-spawalników (IWE) i instruktorów praktycznej nauki zawodu z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń spawalniczych.

 

Kursy prowadzone są według programów szkolenia i składają się z części teoretycznej i praktycznej.

Czas trwania kursu jest uzależniony od metody spawania (2- 3 tygodnie).

Po zakończeniu kursu osoba zdaje egzamin teoretyczny i praktyczny.

 

Po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym kursant otrzymuje książkę spawacza (lub wpis w książkę jeżeli ją posiada) oraz Certyfikat (Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza) wydawane przez :

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Urzęd Dozoru Technicznego

według EN ISO 9606-1 stale węglowe i stopowe

według EN ISO 9606-2 aluminium i stopy aluminium

W razie potrzeb szkolimy i egzaminujemy spawaczy TÜV Rheinland, DNV GL Polska.
Podstawowe wymagania stawiane naszym kandydatom to:
• ukończone 18 lat,
• wykształcenie minimum podstawowe,
• zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza.

 

SZKOLENIE ODBYWA SIĘ

– w grupach,

– indywidualnie.

 

Realizacji szkolenia przebiega z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków przy spawaniu.

Kursanci wyposażeni są w sprzęt ochrony osobistej (przyłbice spawalnicze, rękawice, okulary i tarcze ochronne przy szlifowaniu).

 

Na bieżąco każdy kursant jest sprawdzany pod względem poziomu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe i mają w czasie trwania kursu dostęp do biblioteki technicznej Ośrodka.

Ośrodek współpracuje w zakresie szkolenia spawaczy z Politechniką Gdańską, Urzędami Pracy i Zakładami zajmującymi się procesami spawalniczymi.

  1. Szkolenia i egzaminy spawaczy.
  2. Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymiana butli gazowych w wózkach spalinowych.
  3. Obsługa suwnic:
    – z kabiny,
    – z poziomu roboczego,
  1. Obsługa podnośników,
  2. Kursy BHP i P/poż.
  3. Inne w zależności od potrzeb.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA !