Ośrodek szkolenia zawodowego prowadzi również następujące kursy:

 • obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym:
  • naładowne,
  • podnośnikowe (elektryczne i spalinowe),
  • wymiana butli gazowych w wózkach spalinowych,
 • obsługa suwnic:
  • z kabiny,
  • z poziomu roboczego,
 • obsługa żurawi:
  • stacjonarnych,
  • samojezdnych,
 • obsługa podnośników,
 • eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV – Gr. 1-E,
 • eksploatacja urządzeń i sieci gazowych, Gr. 3-E,
 • kursy BHP i P/poż. dla:
  • pracodawców,
  • kierujących pracownikami,
  • kadry inżynieryjno-technicznej,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • kursy pierwszej pomocy,
 • inne w zależności od potrzeb.