Zapraszamy na szkolenia

wpis w: Uncategorized | 0

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gracjan Nowotarski w Gdańsku

Adres: ul. Budowlanych 42, 80-298 Gdańsk

NIP 584 193 07 86

REGON 190578119

Rok założenia 1992

 

SZKOLENIE SPAWACZY

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Spawaczy jest certyfikowany przez:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach ATEST 151

Urząd Dozoru Technicznego

UDT-CERT pod nr

CO/Sp/Sz/65/06/19

CO/Sp/Eg/65/06/19

TÜV DP/OSS/222/2020

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku pod numerem ewidencyjnym 2.22/00015/2008